Op de school in Mamponteng is men momenteel bezig het schoolterrein te verbeteren d.m.v. de aanleg van een muur, en egalisatie en afvoer van regenwater. De wens is om uiteindelijk ook het schoolplein te betegelen zodat stof in en om school wordt verminderd.

De schoolmuur is nu zo goed als af en er is ook nog een hek geplaatst zodat niet iedereen zomaar het terrein op kan komen.