Stichting OldTafo scholenproject Old Tafo Ghana

Onze doelstelling

“ Een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefsituatie en opvoeding van de kansarme jeugd in de wijk Old Tafo en Mamponteng van de stad Kumasi te Ghana”

Beloningsbeleid

“De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.”​

Beleidsplan

“Wij streven er naar om in de toekomst de school onafhankelijk te maken.”​

Onze missie is om kansarme kinderen goed en veilig onderwijs te bieden