School coordinator Mr.Alex Ofusu zal u op deze pagina informeren over het laatste nieuws op school.