Dank u wel voor overwegen om bij te dragen aan ons project! Bij de Rockanjeschool waarderen we elke donatie, hoe klein of groot ook.
Het is met de vrijgevigheid van mensen zoals u dat we de impact kunnen vergroten en positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen.

Uw geldelijke steun maakt het mogelijk voor ons om projecten te realiseren, gemeenschappen te ondersteunen en levens te verbeteren.
Elke euro telt en draagt bij aan een betere toekomst.

Als u ervoor kiest om een donatie te doen, willen wij u van harte bedanken. Samen kunnen we echt het verschil maken.

Dank u wel voor uw steun!