HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

Het ghanese schoolsysteem

Er is in Ghana gratis, verplicht basisonderwijs voor iedereen. Alle kinderen worden geacht, na twee jaar kleuterschool, minimaal zes jaar naar een primary school (lagereschool) te gaan. Het onderwijs in de laagste klassen zijn vaak lokale talen zoals Twi, maar de engelse les begint al vroeg. In de laatste jaren van het basisonderwijs wordt vaak al in het Engels gegeven. Ook na de primary school hebben kinderen nog leerplicht: Iedereen moet ook Junior Highschool (JHS,= voortgezet onderwijs) afronden. Leerlingen kunnen nog geen vakken kiezen, hoewel een school als geheel enige vrijheid heeft in het aangeboden lespakket. Zo zijn er bijvoorbeeld JHS-scholen waar Frans gegeven wordt, en andere waar juist een lokale taal zoals Twi, Ga of Ewe als examenvak. Een verplicht vak voor alle JHS leerlingen is Science, waarvan natuurkunde een integraal onderdeel vormt. De JHS wordt afgesloten met een centraal examen. Na JHS houdt de leerplicht op. Schoolverlaters kunnen eventueel meteen aan het werk, maar er zijn verschillende opties voor vervolgonderwijs. Heel gebruikelijk is het om “in de leer te gaan” bij bijvoorbeeld een kleermaker of kapper. Meer formeel zijn de High Technical Schools

(HighTec’s) of Senior Highschools (SHS). Alleen leerlingen met een redelijk cijfer voor hun JHS examen worden hiervoor toegelaten. Op een SHS kiezen de leerlingen, naast een aantal verplichte vakken, een “profiel” bestaande uit drie of vier electives. Ook hier is Integrated Science een verplicht vak voor iedereen, en daarnaast bestaan er verschillende profielen waarin natuurkunde als elective voorkomt. Het hoogst gewaardeerde profiel, waar alleen de beste leerlingen voor worden toegelaten, is Science, bestaande uit de electives natuurkunde, biologie, scheikunde en wiskunde. Ook de SHS wordt afgesloten met een centraal examen, en daarna kunnen leerlingen met het juiste profiel, hoge cijfers en genoeg geld doorstromen naar één van de schaarse plaatsen aan een polytechnic of universiteit. De overheid keert een beurs uit voor deze studenten, die ze later met een jaar sociale dienstplicht (national service) terug moeten betalen. Veel studenten vervullen hun national service als leraar op een dorpsschool. Helaas is er weinig tot geen controle op naleving van de leerplicht. Ook doen de kinderen bijna nooit een klas over, zodat het regelmatig voorkomt dat leerlingen op JHS nog nauwelijks kunnen lezen, schrijven of rekenen.