HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

De toiletten

Het hoofdgebouw van de Rockanje school telt zes toiletten, die hoofdzakelijk worden gebruikt door het onderwijzend personeel. Het Technisch Jeugdcentrum heeft twee toiletten, die zowel door de onderwijzers als de leerlingen gebruikt kunnen worden. Voor de overige leerlingen was er vlak bij de ingang van de school, een muurtje neergezet waarachter ze hun behoefte konden doen. Niet bepaald hygiënisch, want de urine stroomde langs een goot de openbare weg op. Daar kwam nog bij, dat de ouderraad van de school (P.T.A.) het initiatief had genomen om op die plaats een keukentje te gaan maken, waar de lunch voor de kinderen bereid moest worden. Het werd dus hoge nood om hier iets aan te gaan doen.

 

In 2000 werd een plan en een begroting gemaakt voor het bouwen van een toiletblok. De kosten werden beraamd op € 4.500,- In Nederland, werd in mei 2001, onder leiding van de familie J. Tolhoek, in het stadje Brielle de actie “Hoge nood in Ghana” gestart. Het leverde het mooie bedrag van € 2.456.63 op. Dit bedrag werd verdubbeld door de stichting “Wilde Ganzen” in Hilversum. Zodoende kon nog in hetzelfde jaar met de bouw van het toiletblok begonnen worden.

 

Het gebouw telt totaal 10 toiletten. Vijf voor de jongens en vijf voor de meisjes. De toiletpotten zitten in de grond vast gemetseld en ook de wc. bril zit vast. Ieder toilet heeft een deur, met een handvat aan de buitenkant en een haakje aan de binnenkant. Tegenover de toiletten hebben we nog vier wastafels laten aanbrengen en de twee hoektoiletten hebben ook ieder een wastafel. ( totaal 6 ).Zodoende kunnen de kinderen, na toiletgebruik, hun handen wassen . Aan de achterkant van het gebouw is nog een kraan met slang aangebracht, zodat we daarmee het gebouw schoon kunnen houden. Op de twee zijkanten van het gebouw werd het logo van Wilde Ganzen geschilderd met daaronder aan de jongenskant de woorden: “ Brielle Boys Corner” en aan de meisjeskant “Brielle Girls Corner”. Dit, om de kinderen er steeds aan te blijven herinneren dat de “hoge nood “ op de Rockanje school nu werkelijk voorbij is, dankzij de steun en inzet van Wilde Ganzen en de jeugd van Brielle.