HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

Nieuwsbrief

Het schooljaar is ook in Ghana weer begonnen. Docenten en leerlingen zijn blij elkaar weer te zien en beginnen vol goede moet aan de nieuwe start. Dit nieuwe schooljaar brengt ook een aantal wijzigingen met zich mee. Nieuw is dat het sponsorgeld direct in het schoolfonds gestort wordt en er een inventarisatie plaats zal vinden met betrekking tot de leerling-informatie. Middels deze nieuwsbrief willen wij u hierover informeren.

Sponsorgeld
Tot voor kort ging het sponsorgeld rechtstreeks naar de ouders of verzorgers van de leerling. Het geld konden zij dan besteden aan schoolgerelateerde benodigdheden. Doordat er op de school nu meer dan 1700 leerlingen les krijgen is het voor onze schoolcoördinator erg moeilijk geworden goed toezicht te houden op de juiste besteding van het sponsor bedrag. In samenspraak met de schoolcoördinator en het schoolbestuur in Ghana hebben wij besloten met ingang van dit nieuwe schooljaar het sponsorgeld rechtstreeks te storten in het schoolfonds. De wijzigingen zijn:

Uw sponsor kind krijgt alle financiële steun als voorheen, maar nu met het verschil dat het mogelijk is om iets meer voor het kind te doen in geval van buitengewone omstandigheden zoals bv. de aanschaf van een bril of medische kosten.De Stichting stort donaties en giften in het schoolfonds zodat extra hulp mogelijk blijft.Beter toezicht en controle op de besteding van de sponsorgelden. Er kunnen nog meer behoeftige kinderen geholpen worden.

Leerling-informatie
Zoals u van ons gewend bent ontvangen de meesten van u regelmatig een overzicht met betrekking tot de schoolprestaties van uw sponsorkind(eren). Een van de Stichtingsdoelen is om 100% van de donaties aan het kind te besteden. Door de soms moeizame communicatie met de school en de vele sponsorkinderen kunnen we de informatie niet meer zonder extra kosten in stand houden. Om de sponsorgelden niet te moeten verhogen zijn wij genoodzaakt om per ingang van januari 2013 met de leerling informatie te stoppen.

Voor de huidige sponsors die nu nog regelmatig een overzicht van hun sponsorkind(eren) ontvangen maken wij graag een uitzondering, hiervoor vragen wij u het volgende doen:

Stuur een Email naar info@rockanjeschool.com met daarin aangegeven dat u informatie over u sponsorkind wilt blijven ontvangen. Of neem contact op met Margreeth Engels Tel: 0181-403700. Natuurlijk zijn suggesties ook van harte welkom.Reageert u niet dan gaan wij er vanuit dat u geen extra informatie wenst.

Samenvattend:
Sponsors die kinderen op hun naam hebben staan en ons te kennen hebben gegeven van deze kinderen informatie te willen ontvangen, zullen wij blijven berichten, totdat het kind van school af is gegaan.
Wij hopen dat u het schoolfonds van de Rockanjeschool ook in de toekomst wilt blijven steunen.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0181403700.
E-mailen kan ook naar info@rockanjeschool.com of vul het formulier in op onze website en uw vraag zal zo snel mogelijk beantwoord worden.

Wij hopen dat u begrip zult hebben voor deze wijzigingen en hopen en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Stichting Old Tafo

Margreeth Engels – Nieman
Secretaresse

E-mail of huisadres veranderd? Stuur ons een e-mail zodat we de gegevens in onze administratie kunnen aanpassen. Bij voorbaat dank.

klik hier voor e-mail formulier

Sponsor nieuws

Sponsor nieuws

Schoolfonds

Studiefonds Sponsor nieuws

Zoeken

Highlights