HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

Nieuwsbrief 06-2022

Week 22 : 2022 - 01 Juni
Beste lezers hierbij willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ons scholen project in Ghana. Klik hier voor de nieuwsbrief
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag. Stuur uw bericht naar info@rockanjeschool.com.


Covid-19 in Ghana.

Ook in 2021 heeft Covid-19 in Ghana een grote invloed op het dagelijks leven en ook op de Rockanjeschool. De overheid in Ghana heeft verschillende maatregelen getroffen om toch onderwijs mogelijk te maken. Vanwege het enorm aantal leerlingen op onze school is er besloten de onderbouw van 6.30h - 12.00h en de bovenbouw van 12.00h – 16.00h les te geven met in acht neming van alle Covid -19 protocollen. Op school betekende dit een behoorlijke operatie waarbij er ook beroep op de ouders werd gedaan om de leerlingen met een mondkapje naar school te laten komen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Bouw 3 nieuwe klaslokalen
In onze vorige nieuwsbrief hadden we goed nieuws ontvangen van de Stichting GNAP. Ze gaan bijdragen aan de bouwkosten van een drietal extra klaslokalen van het Rockanje Presbyterian Educational Complex in Mamponteng.

De uitbreiding van de klaslokalen is vanwege de toegenomen hoeveelheid kinderen zeer gewenst en nodig. Het project is ondanks de pandemie voortvarend van start gegaan. In Januari 2021 was men volop bezig met de bouw van de 3 klaslokalen en werd in goede banen geleid door onze coördinator E.T. Mensah.

Eind juli 2021 werden de 3 nieuwe klaslokalen op de Mamponteng-school opgeleverd. Er moet hier en daar nog wel een verfje worden aangebracht maar ondertussen wordt er al wel lesgegeven. Dit is eigenlijk reden voor een feest en ook omdat de Rockanjeschool 25 jaar bestaat. Besloten is om dit 25-jarig jubileum uit te stellen tot 2022 en hopelijk kunnen we deze mooie gehaalde mijlpalen dan gezamenlijk vieren.


Nu de bouw van de 3 klaslokalen is afgerond zijn er nieuwe projecten die we graag willen realiseren op de School in Mamponteng:

 

Tijdens en na de regentijd is er veel werk nodig om het terrein rond de school goed begaanbaar te houden het is een grote wens om het schoolplein te betegelen.

Voor de school in de wijk Old Tafo is in 2020 een nieuwe watertank in gebruik genomen en nu ook de oude waterleiding vervangen. Het is een hele verbetering om schoon drinkwater te waarborgen en heeft goede invloed op gezondheid en welzijn van de leerlingen.

De school heeft nu circa 1.700 leerlingen van kleuterschool t/m voortgezet onderwijs. Er wordt dagelijks een maaltijd bereid voor alle leerlingen maar met de huidige keuken wordt dit een steeds grotere uitdaging. De keuken is hard aan een opknapbeurt toe. Met name het dak en de vloer.

Ook is er behoefte aan nieuwe kookpannen en kookgereedschap en een werktafel zodat de voorbereidingen voor de maaltijd beter en makkelijker georganiseerd kunnen worden. Het “keuken” personeel wordt betaald door middel van ondersteuning uit Nederland. Hierdoor is het mogelijk om alle kinderen eten te kunnen geven, waaronder veel kinderen uit arme gezinnen.

Weetjes
* In December 2020 de bouw van 3 lokalen is gestart en er in juli 2021 les wordt gegeven.
* Dat er voor de bouw van de 3 klaslokalen in Mamponteng o.a. 350 balen cement, 1000 zandblokken, 60m3 grind, 20m3 zand, 200 Bamboepalen en 510 ijzen staven nodig waren.
* De Mamponteng school in 2016 is gestart met 36 leerlingen en nu 397 leerlingen telt.
* Er 22 personeelsleden werken op de Mamponteng school.
* Dat i.v.m. Covid-19 basis en vervolgonderwijs niet meer in dezelfde periode op vakantie gaan.
* Dat de Rockanjeschool in Old Tafo op 15 september 2021 al 25 jaar bestaat.
* Dat de Rockanjeschool in Mamponteng op 19 oktober 2021 al 5 jaar bestaat.

Word sponsor van de Rockanjeschool

In Ghana moeten kinderen zelf voor hun leermiddelen zorgen. Extra voorzieningen, zoals computercursussen, voeding en gezondheidszorg etc. worden door de school in rekening gebracht.
Veel ouders kunnen dit schoolgeld nauwelijks opbrengen. Soms spaart de hele familie om een kind naar school te laten gaan. Voor kinderen die het schoolgeld niet kunnen betalen is het schoolfonds opgericht. Daarnaast hebben wij om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen ook zelf personeel in dienst.

Ook onderhoud aan de gebouwen, waterputten en medicijnen voor de kliniek zijn nodig om leerlingen goed onderwijs te bieden. Jaarlijks hebben we minimaal €12.000,- nodig. Deze gelden worden nu door onze schoolfonds sponsors, donaties van particulieren en bedrijven bijeengebracht. Dit is elk jaar weer gelukt maar het wordt steeds moeilijker om onze begroting sluitend te krijgen.

Wordt Daarom ook sponsor van onze school: Voor maar €5,- per maand of €55,- per jaar U helpt dan mee om ons project verder te continueren ook uw donatie is van harte welkom. Al deze opbrengsten komen in zijn geheel ten goede aan onze Rockanjeschool in Ghana en middels deze nieuwsbrief blijven we u daarvan op de hoogte houden. Kijk voor meer informatie op onze website of klik hier

 

De komende periode gaan wij vanzelfsprekend verder met de activiteiten voor beide “Rockanjescholen”. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u weer op de hoogte brengen van alle nieuwe ontwikkelingen!

Tot ziens