HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

Jaaroverzicht 2018

Week 52 : 2018 - 25 december 2018

Het jaar 2018 zit er alweer op! Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ons project. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag. Stuur uw bericht naar info@rockanjeschool.com.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Rockanjeschool.

Jaaroverzicht 2018

Op 7 januari 2018 schonk de Wilde Ganzen aandacht aan ons scholenproject in Ghana. Op die dag was er om 11:55 uur op NPO 2 een spotje te zien waarin er extra steun wordt gevraagd voor de bouw van de extra klaslokalen en de keuken in Mamponteng. Zie link voor meer informatie. https://www.wildeganzen.nl/projecten/project-goed-onderwijs-voor-80-kinderen-in-ghana

De Rockanjeschool is begin 2018 genomineerd tot 1 van de beste scholen in Kumasi en omgeving. Mede hierom willen veel leraren willen heel graag op de school werken.

Dit jaar stond de uitbreiding van de Rockanjeschool in Mamponteng centraal. De school heeft dringend meer klaslokalen nodig om verder te kunnen groeien. Hiervoor zijn we onder andere een actie gestart in samenwerking met de Wilde Ganzen. Voor de bouw van extra klaslokalen en een keuken is € 12.000,- nodig.

 

Succesvolle Bos & burchtfair

Tijdens de Bos en Burchtfair eind Mei in Oostvoorne hadden we 2 marktkramen die gevuld moesten worden 1 met groente en fruit en de andere met planten en bloemen van Decorum Company. We willen nogmaals alle sponsors en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet want hierdoor heeft de actie voor de Rockanjeschool in Ghana ruim €4000,-opgebracht.


Bouw klaslokalen

Om nog meer kinderen in Kumasi goed onderwijs te kunnen geven is uitbreiding van de school in Mamponteng zeer gewenst.

In samenwerking met stichting Wilde Ganzen is dit jaar een prachtig bedrag bij elkaar gehaald.
Hiermee konden er 4 extra klaslokalen gerealiseerd worden. De bouw verliep voorspoedig en de klassen waren net voor het nieuwe schooljaar in September gereed.

De nieuwe school in Mamponteng heeft nu 194 leerlingen en totaal 9 klassen

In oktober zijn de klaslokalen in het bijzijn van de familie Varekamp officieel in gebruik genomen.

Ook heeft Sander Varekamp, tijdens deze reis geld overhandigd van de tienerkerk. Hier zullen er leermiddelen worden aangeschaft die horen bij een project spelend leren. Dit project; AMO Programme dat ook in Ghana is gevestigd, wordt daardoor ook ondersteund

Zij maken allerlei hulpmiddelen om het lesgeven te ondersteunen. Voor meer informatie http://www.amoprogramme.org/

Sportdag 2018

Op 9 November werd er een sportdag georganiseerd waarbij de beste leerlingen tegen elkaar voetbalden maar ook zaklopen en touwtrekken en hardlopen waren erg spannend.

Voor beide scholen is het een succesvolle dag geworden en we gaan volgend jaar dit weer zeker doen.

Bezoek Wilde Ganzen

Begin december zijn er twee dames van de Wilde Ganzen naar Ghana afgereisd om het project in Old Tafo en Mamponteng te bekijken. Eerst bezochten zij de school in Old Tafo en konden toen zelf aanschouwen hoeveel kinderen er op deze school onderwezen worden. Ze zagen dus volledig het nut van de bouw van de school in Mamponteng. Ook daar zijn zij naartoe afgereisd, natuurlijk ook om te bekijken hoe ver dit project gevorderd is. Zij waren blij verrast met het werk dat al is gedaan!
 

De dames konden de school niet met lege handen verlaten, dus werd hen een aantal mooie presentjes geschonken.

P e r s o n e e l & L e e r l i n g e n

Het jaar is bijna rond, tijd om de balans op te maken. Hoeveel personeel en leerlingen werken en leren er op de 2 scholen?

School in Mamponteng
Peuterschool 24 kinderen
Kleuterschool 40 kinderen
Basisschool 130 kinderen
Leraren 9 personen
Overig personeel 3 personen
School in Old Tafo
Rockanje primary 1.120 kinderen
Rockanje JHS 590 kinderen
Leraren 41 personen
Overig personeel 12

2 0 1 9 !

Op naar een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. Graag willen wij deze laatste nieuwsbrief van 2018 afsluiten door iedereen te bedanken die ons ook dit jaar weer heeft gesteund en belangstelling in het scholenproject heeft getoond! We mogen dankbaar zijn voor zoveel goede dingen, die ook dit jaar weer gerealiseerd konden worden. Vanzelfsprekend hopen wij dat u er volgend jaar ook weer bij bent.

Namens het bestuur van onze stichting en het schoolbestuur, ouders en leerlingen van de Rockanjeschool in Kumasi wensen wij u allen een gelukkig 2019 toe.