HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

15 jarig bestaan Rockanjeschool

Op 15 september a.s. zal de Rockanjeschool in Old Tafo Kumasi te Ghana haar 15 jarig jubileum vieren. Dit feest zal op Afrikaanse wijze gevierd worden en ook enkele leden van ons bestuur en sponsors zullen daarbij aanwezig zijn. We zullen u ook op de proberen te hoogte houden d.m.v. onze Blog. via de Footer van de website te bekijken.

Wat eens begon als een dagopvang voor 40 kleuters en peuters in een schamel schuurtje met lekkend dak en zonder ramen, met twee moeders die toezicht hielden, is na 15 jaar uitgegroeid tot een grote scholengemeenschap van ongeveer 1400 leerlingen en 65 personeelsleden. Dit is natuurlijk niet zo maar tot stand gekomen. Jarenlang is er hard gewerkt zowel in Ghana als in Nederland. Vooral de beginjaren waren moeilijk. Veel mensen moesten overtuigd worden van het nut van het bouwen van een school in de wijk Old Tafo te Kumasi.

Gelukkig dat de stichting Wilde Ganzen als eerste ons wilde helpen. In samenwerking met de Baron De vos van Steenwijk school in Rockanje,konden we in 1995 de fundamenten leggen voor een zesklassige lagere school. Terwijl onze werkgroep van alles ondernam om aan de nodige financiën te komen , werd er in Old Tafo hard gewerkt aan de bouw van de school. Eigenhandig werden de stenen van zand en cement gevormd en stuk voor stuk gedroogd in de zon en later gemetseld door de plaatselijke bevolking onder het toeziend oog van een ervaren metselaar. In 1996 was de school klaar en startten we met een kleuterschool en de eerste twee klassen lagere school. De school werd in september van dat jaar officieel overgedragen aan de Presbyteriaanse kerk die de verantwoording voor de educatie en organisatie op zich nam. Onze werkgroep, bestaande uit de familie Engels, mevrouw M. van de Wijngaart en mevrouw L.de Rijke waren aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis. De school werd Rockanjeschool genoemd vanwege de initiatieven ondernomen in deze woonplaats.

Bent u geinteresseerd in de hele geschiedenis van de school Kijk dan in het archief om alles te lezen over b.v. de tweede verdieping die er op de school kwam ,de keuken “Kitchen Fresh”waar alle maaltijden voor de kinderen worden bereid, het Oostvoorne Technisch Jeugdcentrum met de computer lokalen en de schoolkliniek “Manzana”die zo nodig bleek te zijn.

In 2002 werd onze werkgroep een stichting met de naam “Old Tafo Scholenproject te Ghana” In 2006 werd het 10 jarig jubileum gevierd met de aanwezigheid van alle bestuursleden en veel sponsors uit Nederland en zelfs uit Amerika en Australië.

 

De school kreeg als cadeau een schoolbus. In samenwerking met Stichting Wilde Ganzen en vele donateurs kon dit cadeau gerealiseerd worden, Deze bus is nog steeds in tact en nog pas gerenoveerd en blijkt van grote dienst te zijn voor de vele ver- weg wonende schoolkinderen.

 

In oktober 2007 overleed plotseling onze voorzitter Albert Engels. Gelukkig wilde de heer Jaap Varekamp onze nieuwe voorzitter worden en ook zijn vrouw Truus en mijn zoon Frank Engels werden als nieuwe bestuursleden benoemd. Er kan veel gebeuren in 15 jaar. Mooie en soms verdrietige dingen, maar wij blijven vol goede moed en positief, want dan alleen kan men iets goeds tot stand brengen.

Op 15 september wordt er weer feest gevierd uit dankbaarheid voor alles wat er in de afgelopen jaren is gedaan voor de school. Natuurlijk hoort daar ook weer een cadeau bij. Wat dat is? Dat blijft nog even een geheim. U zult daar binnenkort meer over horen. Rest mij nog tot besluit al onze sponsors en donateurs te bedanken voor hun financiële steun en goede raadgevingen in de afgelopen jaren. Zonder u zou deze school, die een van de beste van de stad Kumasi wordt genoemd, nooit tot stand zijn gekomen. Veel kansarme kinderen zijn nu verzekerd van een goede toekomst. Financiële steun blijft hard nodig. De school heeft weinig eigen inkomsten. Wij hopen dat u de Rockanjeschool ook in de komende jaren wilt blijven steunen. Iedere gedoneerde euro wordt voor honderd procent aan de school besteed. Na onze terugkomst uit Ghana zullen wij u natuurlijk uitvoerig berichten over dit 15 jarig jubileum en wat wij verder hebben beleefd in Ghana.