HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

Over ons

Contact gegevens

Internet adres: http://www.rockanjeschool.com
Naam Stichting: Stichting Old Tafo scholenproject Ghana
2e naam stichting: Rockanjeschool
KvK: 24337710
RSIN nummer: 811135688
Bankrekening Old Tafo: NL47 RABO 0355 7500 07
Adres:
Waaldrift 3
postcode: 3235AV
Plaats: Rockanje
Land: Nederland

 

Doelstelling

Een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefsituatie en opvoeding van de kansarme jeugd in de wijk Old Tafo van de stad Kumasi te Ghana in samenwerking met de Presbyteriaanse kerk aldaar, kinderen in deze wijk de mogelijkheid geven tot het volgen van kleuter, basis en vervolgonderwijs op de Rockanjeschool. Door het volgen van beroepsopleidingen in het Oostvoorne Technisch Jeugdcentrum, de jeugd een kans bieden in de maatschappij te overleven. Tezamen met de Presbyteriaanse kerk en schoolbestuur, door het oprichten van kleine particuliere bedrijfjes, mogelijkheden creëren, om dit scholenproject in Old Tafo, in de toekomst financieel onafhankelijk te maken van Nederland. De samenwerking en vriendschapsband tussen de bevolking ( en de Rockanje school ) van de wijk Old Tafo -Kumasi en de bewoners (en de scholen) van de gemeente Westvoorne en omgeving te bevorderen, door middel van informatie, voorlichting, lessen en correspondentie.

Bestuurders

Voorzitter: J.Varekamp
Penningmeester: M.A. van de Wijngaart - de Hoop
Secretaris: M.J.J. Engels- Nieman
Algemeen bestuurslid: L.M. de Rijke
fondsen werving: T. Varekamp
Public relations: F.A.Engels

Beloningsbeleid:

Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht

Activiteiten

Zie link

Financiële rapportage

Zie link

Beleidsplan

De huidige Rockanjeschool is te klein geworden voor zoveel leerlingen ( 1700) Momenteel zijn we bezig om een tweede school te bouwen in het nabijgelegen dorpje Mampongteng. We hopen in september 2014 daar te kunnen starten met de pre- en basis school. Om dit alles te kunnen realiseren zullen we nog wel een paar jaartjes door moeten gaan met het organiseren van bovenstaande activiteiten. Wij streven er naar om in de toekomst de school onafhankelijk te maken ( creeren van een markt bij de school, een internetcafe, en een guesthouse)

Klik hier voor de jaarverslagen

Baten 2010 2011 2012
Giften, schenkingen, donaties en contributies 18.816,13 18.636,79 18.721,61
Overige acties 3.625,25 3.625,25 5.867,42
Subsidies overheden 500 500 500
Som der baten 22.941,38 27.428,14 25.089,03
Lasten      
Totaal besteed doelstelling 21.360
29.510 23.450
Kosten fondsen werving 205 605,93 0
Kosten beheer en administratie 454,62 342,84 793,86
Som der lasten 22.019,62 30.458,77 24.243,86
       
Resultaat 921,76 -3.030,63 845,17

Liquide middelen 6.687,74 3.657,11 3.645,29
Totaal activa 6.687,74 3657,11 3645,29

Passiva 6.687,74 3.657,11 3.645,29
Reserves en fondsen 6.687,74 3657,11 3645,29
Totaal passiva 6.687,74 3657,11 3645,29

Zoeken

Highlights