HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

jaarverslagen

Mede namens bestuur, ouderraad, leerkrachten en leerlingen van de Rockanjeschool in Old Tafo- Kumasi te Ghana, wil onze stichting Old Tafo iedereen bedanken voor de steun, in welke vorm dan ook, die in het afgelopen jaar aan dit schoolproject is gegeven. Ondanks de recessie, waarvan men ook in Ghana de gevolgen kan merken, was 2012 voor de school toch nog een goed jaar. Het aantal leerlingen nam vooral in september, bij de aanvang van het nieuwe schooljaar, weer flink toe. Momenteel krijgen 1765 kinderen les op de Rockanjeschool. Dat aantal is natuurlijk veel te groot en de klassen zijn dan ook weer overvol.
Intussen gaat de bouw van de tweede school in het dorpje Mampongteng gestadig door. We hopen dat we de school in 2014 in gebruik kunnen nemen. Momenteel zitten er veel kinderen van de dorpen rondom Kumasi op de Rockanjeschool. Als de school klaar is, kunnen al deze kinderen naar de nieuwe school en hoeven ze ook niet meer zo ver te reizen. De nieuwe school zal voorlopig alleen een lagere school zijn. Het fonds van de Rabobank heeft beloofd het meubilair voor de school te financieren. Daar zijn we heel blij mee!
We zijn heel dankbaar voor alle particuliere giften en donaties die dit jaar weer zijn gegeven door zoveel belangstellenden. Hiermee konden we vaak wat extra’s doen voor de kinderen.
Ook werden er weer veel leuke acties ondernomen. We denken hierbij aan de Oranjemarkt, waar opnieuw door de familie Molenaar zo’n mooi bedrag werd verdiend.
Ook de Bos en Burchtfair, georganiseerd door de boeren en tuinders van Voorne-Putten hadden dit jaar weer een geweldig succes met de verkoop van hun producten. Op 24 mei 2012 werd onze Stichting op het gemeentehuis van Westvoorne uitgenodigd en kregen we uit handen van wethouder van Lith en de Stichting KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) een cheque van € 2500,- overhandigd. De Roc ASA school in Almere, had een mooie actie. In de nacht van donderdag op vrijdag, vlak voor de kerstvakantie, bleven de leerkrachten samen met leerlingen gewoon op school en kregen ook ’s nachts les. Er werden door hen ook nieuwe brochures voor ons schoolproject gemaakt. Bijzonderheden over deze actie kunt u binnenkort op de website lezen.
Studenten van Hogeschool Tio te Rotterdam hadden in december een projectweek,waarbij de leerlingen zelfstandig een weeklang een hotel moesten runnen. Het geld dat in het restaurant werd verdiend, werd gedoneerd aan onze stichting.
Zie ook de ink naar hun website:Hotel Discoloration
Met het geld dat in 2012 gedoneerd werd kon de school onder andere enkele computers kopen, de internet verbinding onderhouden en boeken voor de bibliotheek aanschaffen. Ook werd de speeltuin opgeknapt en werden er tafels, stoelen en banken voor de nieuwe leerlingen bijgemaakt door de timmerman van de school. De buitenkant van de school kreeg tevens een nieuwe verfbeurt.

We zijn onze sponsors heel dankbaar die met elkaar zo’n 200 kinderen sponsoren. Toch staan er nog heel veel kinderen op de wachtlijst en we doen voor hen wat we kunnen. Ieder kind moet toch onbezorgd naar school kunnen gaan? Voor € 5,- p.m kunnen we deze kinderen de nodige leermiddelen, voeding en medicijnen geven. Wij hopen, dat u ons ook dit jaar zult blijven steunen, zodat we weer veel goeds tot stand kunnen brengen voor de school in Ghana.

Mede namens bestuur, ouderraad, leerkrachten en leerlingen van de Rockanjeschool in Old Tafo- Kumasi te Ghana , wil onze stichting ‘Old Tafo’ iedereen in de gemeente Westvoorne en regio bedanken voor de steun, in welke vorm dan ook, die in het afgelopen jaar aan dit schoolproject werd gegeven.
We kijken met heel veel dankbaarheid terug op wat dit jaar allemaal op de Rockanjeschool gerealiseerd kon worden. De Rockanjeschool is een van de beste scholen van de stad Kumasi en ieder jaar in september leveren ouders een ware veldslag om hun kinderen op de school te laten inschrijven. Velen worden teleurgesteld en moeten wachten totdat er misschien in de loop van het jaar een plekje vrij komt. We zijn daarom blij, dat de bouw van een tweede school, in het nabijgelegen dorpje Mampongteng, al aardig vooruitgang boekt, zie video.

Video Bouw School Mamponteng

We hopen dat deze school in september van dit jaar van start kan gaan met de kleuterschool en klas 1. 2 en 3 ( onderbouw). Veel kinderen uit die omgeving, die nu nog op de Rockanjeschool in Old Tafo zitten, kunnen dan naar deze nieuwe school. Er zullen dan ook nieuwe leerkrachten worden aangesteld, maar het schoolbestuur blijft hetzelfde.
Op 26 april, ontving onze voorzitter, Jaap Varekamp, in het gemeentehuis van Brielle uit handen van de burgemeester aldaar een lintje voor zijn vele vrijwilligerswerk in de afgelopen jaren, maar vooral voor zijn grote inzet voor de Rockanjeschool in Ghana. Het was een feestelijke bijeenkomst in het bijzijn van familie, ons bestuur en vele vrienden.

 

Ook afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Zoals gewoonlijk organiseerde het gouvernement weer een competitie tussen scholen. Uit alle provincies werden slechts 15 scholen geselecteerd, die aan bepaalde eisen moesten voldoen. De Rockanjeschool was er ook weer bij. Als beloning ontving onze school 20 laptops, een nieuwe watertank en verschillende belonings- certificaten.

Begin juni vertrok Jaap Varekamp, vergezeld van zijn zoon Jan, naar Ghana om met eigen ogen de vorderingen te bekijken van de bouw van de nieuwe school in Mampongteng. Zoals gebruikelijk moest hij ook een eerste steen metselen. Het is goed, dat zo nu en dan iemand van ons bestuur een bezoek brengt aan de school. Het werkt stimulerend, want de school vindt het prettig als hun werk door ons wordt gezien en gewaardeerd, op onze beurt is het goed om te zien dat er weer vooruitgang is geboekt en wat er nog ontbreekt en gedaan moet worden. Ook de gesprekken met het schoolbestuur zijn van groot belang om de samenwerking te bevorderen en te horen welke problemen er nog overwonnen moeten worden. Regelmatig ontvangt de school gasten uit binnen en buitenland Ze worden gastvrij ontvangen en krijgen een uitgebreide rondleiding door de school.

 

In mei van dit jaar kreeg de school bezoek van de Nestlé onderneming in Ghana. Aan de leerlingen werd verteld hoe de cacaoteelt in Ghana is begonnen en hoe het proces verloopt om van de cacaobonen chocolade te maken. De Ghanezen eten zelf bijna nooit chocola. Toch is Ghana het meest exporterende cacaoland. Aan de kinderen werd verteld hoe belangrijk cacao is voor de economie van het land en hoe gezond en voedzaam chocola is. Na afloop van dit bezoek kregen alle kinderen een zakje ‘Milo’ om een heerlijke cacaodrank te maken.

Onze kleine maandelijkse donatie aan Unicef maakt het mogelijk dat ieder jaar opnieuw de nieuwe leerlingen worden gevaccineerd. Dit gebeurde ook dit jaar weer in de maand februari. Vervolgens kregen de ouders van deze leerlingen voorlichting op het gebied van malariapreventie en hygiëne. Alle ouders zijn verplicht om een geïmpregneerd muskietennetten voor hun kind aan te schaffen. De netten zijn op school tegen een gering bedrag te koop. Behoeftige ouders en gesponsorde kinderen kunnen aanspraak maken op het schoolfonds en er dan een gratis krijgen. Malaria is in geheel West Afrika de meest gevaarlijke ziekte en op de Rockanjeschool doen we er alles aan om onze leerlingen daartegen te beschermen.

De ‘Bos en Burchtfair’ in Oostvoorne op 25 mei, was weer een groot succes. De weergoden waren ons goed gezind. De fair werd zoals altijd goed bezocht en velen wisten onze stand met groenten, fruit, bloemen en planten weer te vinden. Boeren en tuinders van Voorne hadden hun producten weer gratis beschikbaar gesteld en samen met de vrijwilligers, hielpen zij mee met de verkoop ervan. De opbrengst was maarliefst € 4407,30

 

De kleuterschool was dringend toe aan nieuwe tafeltjes en stoeltjes. Twintig hiervan werden in juni door de oudercommissie van de school geschonken. De oudercommissie probeert ieder jaar van hun spaargeld iets aan te schaffen voor de school.

Door bemiddeling van mevrouw Petra Molenaar organiseerde de kwekerij van potplanten “Decorum Company” in Honselersdijk op 16 september een barbecue ten behoeve van de Rockanjeschool. Deze barbecue bracht het prachtige bedrag van € 4100,- op. Van dit geld kan de school nu een projector ( beamer), computers en bibliotheekboeken aanschaffen.

 

Alle leerlingen van de Rockanje Junior Highschool slaagden dit jaar. Het merendeel van hen zal de studie in september 2014 vervolgen aan de Senior Highschool. Op 18 september bezochten docenten aardrijkskunde uit Nederland de school om te zien hoe leerlingen op Ghanese scholen les krijgen. Het contact was via de Charles de Foucauld Mavo in Spijkenisse tot stand gekomen. Het schoolbestuur verwelkomde hen hartelijk en vertelde en toonde hen hoe er op de Rockanjeschool les wordt gegeven.

Momenteel telt de Rockanjeschool in Old Tafo 1750 leerlingen. Dat zijn er veel te veel. De klassen zij overvol. Zestig leerlingen in een klas is geen uitzondering. Het is dus heel belangrijk dat de nieuwe school in Mampongteng er komt. Hopelijk kunnen we dit jaar daar al met een paar klassen starten.

Onze timmerman, Willy Yeboah, is al druk bezig om meubilair te maken voor de nieuwe school. De Rabobank van Westvoorne schonk hiervoor € 5000- en daar zijn we uiteraard erg dankbaar voor. We ontvingen afgelopen jaar veel kleine, maar ook grote giften en hierbij willen wij iedereen bedanken, die weer een steentje heeft bijgedragen. Ook niet te vergeten onze ‘Vrienden van de Rockanjeschool’ die er voor zorgen dat de meest behoeftige kinderen ook naar school kunnen gaan en voor € 5,00 per maand een kind hebben gesponsord en zelfs meehelpen een kind te laten doorstuderen als het op de Rockanjeschool klaar is..

Wij hopen dat u ons ook het komende jaar weer blijft steunen. Er is veel geld nodig om een nieuwe school te bouwen en ieder bedrag, groot of klein is bij ons erg welkom Wij blijven u natuurlijk regelmatig op de hoogte houden van alles wat er op de school gebeurd. Het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd lezen op de website. “Tuinderij Vers’ in Brielle heeft ook dit jaar weer de internetverbinding mogelijk gemaakt.

Nogmaals iedereen hartelijk bedankt, voor de steun, ook dit jaar weer, aan dit schoolproject in Ghana gegeven. Alleen door uw hulp en medeleven konden we weer zoveel goeds tot stand brengen voor de behoeftige kinderen en hun families van Old Tafo. Zij hebben mij gevraagd, u allemaal veel zegen en blijdschap toe te wensen voor het nieuwe jaar 2014 en ze danken u allen hartelijk voor uw liefdevolle gaven.
Namens de andere bestuursleden van onze stichting”Old Tafo” wens ik u allen:
Veel geluk en gezondheid in het Nieuwe Jaar !

Margreeth Engels (secretaresse)

Jaarverslag 2014 van de Rockanjeschool in Ghana.
Graag wil ik dit verslag beginnen, om namens ons bestuur in Nederland en het schoolbestuur van de Rockanjeschool in Old Tafo Kumasi te Ghana, iedereen te bedanken die ook dit jaar weer zijn steun heeft gegeven en belangstelling heeft getoond voor dit schoolproject in Ghana. We mogen dankbaar zijn voor zoveel goede dingen, die ook dit jaar weer gerealiseerd konden worden. Momenteel krijgen 1375 kinderen les op de Rockanjeschool en dat zijn er nog steeds te veel. De klassen zijn overvol en dat is niet prettig voor de kinderen en hun leerkrachten. Daarom hopen we dat de nieuwe school in het dorpje Mampongteng snel gereed komt zodat veel kinderen, die uit die buurt komen, daar naar school kunnen gaan.

 

Gelukkig is de gezondheidstoestand van personeel en leerlingen goed te noemen. De ziektegevallen van Malaria nemen af, door het gebruik van de muskietennetten en goede voorlichting. De Ebola crisis, die nog steeds in enkele West Afrikaanse landen heerst, heeft Ghana gelukkig nog niet bereikt. De regering heeft goede maatregelen genomen en in alle steden en dorpen worden de mensen voorgelicht hoe deze ziekte te voorkomen.

Enkele problemen deden zich echter voor rondom de bouw van de nieuwe school in Mampongteng. De grond daar is eigendom van de Presbyteriaanse kerk, maar een chief (oudste en tevens de baas van een van de dorpen) beweerde dat een heel klein gedeelte nog steeds aan hem en zijn familie toebehoorde. Na grondig onderzoek bleek dit inderdaad waar te zijn. De bouw kon daardoor enkele maanden niet doorgaan. Er moest onderhandeld worden, zo gaan die dingen nu eenmaal in Ghana en dat duurt lang. Gelukkig kon men de oude Chief overtuigen, dat onderwijs belangrijk is voor de jeugd in zijn gemeenschap en dat dit niet het onderwerp mocht worden van discussie. Nadat men hem een heerlijke maaltijd had voorgezet en hem drie flessen jenever had gegeven met daarbij nog een enveloppe met inhoud, tekende hij voor afstand van het kleine stukje grond. De bouw kon toen weer voortgang vinden. Dit jaar nog wil men in ieder geval drie klassen voor gebruik klaarmaken.

Onze coördinator Mr. Ebenezer Mensah ontving in april een “award” van de Presbyteriaanse kerk in Ghana als waardering voor zijn goede diensten aan kerk en school bewezen en voor de goede en vriendschappelijke samenwerking tussen het bestuur van de Rockanjeschool in Kumasi en de partners van de stichting Old Tafo in Holland. Deze waardering is zeker op zijn plaats. Mr. Ebenezer Mensah is al sinds 1995 onze betrouwbare tussenpersoon in Ghana. Hij is geliefd bij de bevolking van Old Tafo en is voor ons onmisbaar. Zonder hem zouden wij voor veel meer problemen komen te staan. Het succes van dit schoolproject hebben we deels ook aan hem te danken.

Van het geld dat de Rabobank vorig jaar schonk, werden al vast schoolbanken en kasten gemaakt door onze timmerman Mr. Yeboah en leerlingen van de hogere klassen hielpen hem daarbij.

 

Ondertussen werd er dit jaar weer heel veel in Nederland georganiseerd. De jaarlijkse verkoop op 30 april van Mevrouw Petra Molenaar en haar kinderen Isabel en Timo op de Oranjemarkt in Rockanje en de barbecue georganiseerd door de Plantenkwekerij “Decorum Company” in Honselersdijk brachten aardig wat geld op. Op zaterdag 31 mei werd er in Oostvoorne weer een “Bos en Burchtfair”gehouden. Van de “Boeren en Tuinders Voorne – Putten” hadden we weer heel veel mooie producten gekregen. Dit jaar ook weer veel bloemen en planten van tuinders uit het Westland via de familie Molenaar en veel fruit van de firma “Tuinderij Vers”. De 10e Bos en Burchtfair,was dus dit keer een jubileum. Het werd een prachtige en zonnige dag. De opbrengst was dan ook geweldig. € 5107, 87. Dit bedrag kwam weer in zijn geheel ten goede aan de Rockanjeschool in Kumasi. Een gedeelte hiervan werd gebruikt voor het vervoer van 4 pallets Engelstalige boeken, die vanuit Canada verstuurd werden en bestemd voor de bibliotheek van de Rockanjeschool. Deze boeken waren verzameld door vrijwilligers in Canada. Het restant van de opbrengst werd gebruikt voor het schoolfonds om de allerarmste kinderen van schoolbenodigdheden en medische zorg te kunnen voorzien.

Alle leerlingen van de laatste klas van de Junior Highschool slaagden voor hun eindexamen. 53 jongens en 45 meisjes. Op 16 juni werd hun diploma uitgereikt en het werd een feestelijke dag.
De leerlingen van klas 5 en 6 waren dit jaar aan de beurt voor een schoolreisje. Daar hadden ze lang naar uitgekeken. Veel kinderen gaan nooit op vakantie. Met de schoolbus gingen ze op 20 juni naar Cape Coast, en Elmina, twee plaatsen langs de zuidkust, bekend om de forten en kastelen uit de 17e eeuw. Na bezichtiging volgde er nog een picknick op het strand. Een heerlijke dag voor de kinderen.Op 24 juni kwam een einde aan het schooljaar en kregen alle kinderen vakantie. Van deze vakantie maakten de schilders gebruik om de school weer een verfbeurt te geven aan de buitenkant. Ook werden de meest urgente reparaties verricht. Dankzij de jaarlijkse subsidie die wij van de gemeente Westvoorne ontvangen kon dit gerealiseerd worden en zag de school er weer netjes uit.

 

Op 18 september werd de school weer geopend voor het nieuwe school jaar 2014/2015. De eerste week werd er nog geen les gegeven. De school moest eerst grondig worden schoongemaakt. Alle leerlingen van de basis school gingen aan de slag en er werd geboend, geveegd en gedweild, totdat alles er weer keurig uitzag. De ouders kregen in deze week de gelegenheid om hun kinderen aan te melden. Dat bracht weer een hele drukte met zich mee. Honderden mensen verzochten om toelating voor hun kinderen op de Rockanjeschool, maar net als vorige jaren moesten er velen teleurgesteld worden. Dit heeft iedere keer weer veel onbegrip ten gevolge. Het schoolbestuur gaat nu in beraad hoe men dit probleem voor eens en altijd kan oplossen.

Op 29 oktober deed zich een ander probleem voor. De school was nog maar nauwelijks begonnen toen alle ambtenaren in Ghana in staking gingen, dus ook de onderwijzers. Men eiste een betere pensioenregeling van het gouvernement. Pas na twee weken,toen de eis was ingewilligd, ging iedereen weer aan het werk.

Na vijf jaar trouwe dienst, werd er afscheid genomen van Mrs. Evelyn Abunyewa. Zij was in deze tijd de directrice van de basisschool. Als waardering voor haar goede diensten, kreeg ze op het afscheidsfeestje een gasfornuis cadeau. Wij bedanken Evelyn en wensen haar nog veel gelukkige jaren toe op de nieuwe school.

 

We mogen met dankbaarheid afscheid nemen van het jaar 2014. Het was een jaar, waarin weer veel goeds tot stand kwam. Daarom alle sponsors en gulle gevers nogmaals hartelijk bedankt !!
Wij hopen dat u ons ook het komende jaar weer blijft steunen. Er is veel geld nodig om een nieuwe school te bouwen en ieder bedrag, groot of klein is bij ons erg welkom Wij blijven u natuurlijk regelmatig op de hoogte houden van alles wat er op de school gebeurd. Het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd lezen op de website “Tuinderij Vers’ in Brielle heeft ook dit jaar weer de internetverbinding mogelijk gemaakt.

Namens het bestuur van onze stichting en het schoolbestuur, ouders en leerlingen van de Rockanjeschool in Kumasi wens ik u allen een gezond en gelukkig 2015 toe.

Zoeken

Highlights