HomeNieuwsSchoolSchoolfondsArchiefGalerieEnglishSponsor login

FinanciŽn

Baten 2011 2012 2013
Giften, schenkingen, donaties en contributies 18.816,13 18.636,79 18.721,61
Overige acties 3.625,25 3.625,25 5.867,42
Subsidies overheden 500 500 500
Som der baten 22.941,38 27.428,14 25.089,03
Lasten      
Totaal besteed doelstelling 21.360
29.510 23.450
Kosten fondsen werving 205 605,93 0
Kosten beheer en administratie 454,62 342,84 793,86
Som der lasten 22.019,62 30.458,77 24.243,86
Resultaat 921,76 -3.030,63 845,17
Liquide middelen 6.687,74 3.657,11 3.645,29
Totaal activa 6.687,74 3657,11 3645,29
Passiva 6.687,74 3.657,11 3.645,29
Reserves en fondsen 6.687,74 3657,11 3645,29
Totaal passiva 6.687,74 3657,11 3645,29


Baten 2014 2015 2016
Giften, schenkingen, donaties en contributies 22.391,64 15.668,63 22.168,50
Overige acties 11.007,30 5.646,27 4.105,05
Subsidies overheden 500 500 500
Som der baten 33.898,94 21.814,90 26.773,55
Lasten      
Totaal besteed doelstelling 26.425,00 22.450,00 21900
Kosten fondsen werving 0 0 0
Kosten beheer en administratie 758,25 723,35 775
Som der lasten 27.183,25 23.173,35 22.675
Resultaat 6.715,69 -1.358,45 4098,55
Liquide middelen 6.715,69 9.002,53 4596,58
Totaal activa 6.715,69 9.002,53 4596,58
Passiva 6.715,69 9.002,53 4596,58
Reserves en fondsen 6.715,69 9.002,53 4596,58
Totaal passiva 6.715,69 9.002,53 4596,58

Zoeken

Highlights